8 Día viaje a Tanzania

Hotline No:+254 739 686976
safari@kenyasafarisholiday.com

8 Día Viaje a Tanzania


Día 1: España-Nairobi-Arusha
Día 2: Arusha
Día 3: Arusha-Tarangire
Día 4: Tarangire-Serengeti
Día 5: Serengeti
Día 6: Serengeti-Cráter del Ngorongoro
Día 7: Cráter del Ngorongoro
Día 8: Cráter del Ngorongoro-Arusha-España